Nhân vật diễn giả: Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị

Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, khâu tổ chức chuyên nghiệp, chi phí tham gia hợp lý, chương trình Tư vấn Pháp luật trong kinh doanh của Trung tâm Đào tạo doanh nhân khu vực ĐBSCL (MEET) còn đảm bảo cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến vấn đề pháp lý thông qua sự tư vấn của các chuyên gia đầu ngành. Một trong những diễn giả đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu tiên chính là Tiến sĩ Luật học Trần Huỳnh Thanh Nghị.

1. Thông tin cá nhân

Tiến sĩ Luật học Trần Huỳnh Thanh Nghị

– Họ và tên: Trần Huỳnh Thanh Nghị

– Ngày tháng năm sinh: 21/02/1973

– Quê quán: Cao Lãnh, Đồng Tháp

– Giới tính: Nam

– Dân tộc: Kinh

– Nghề nghiệp: Giảng viên đại học

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học (chuyên ngành Luật Kinh tế)

2. Quá trình học tập

– 1984 – 1989: học sinh trường THCS Nguyễn Thị Lựu (P.4, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

– 1989 – 1991: học sinh Trường THPT Thành Phố Cao Lãnh (168 Nguyễn Trãi, P.1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

– 1991 – 1996: sinh viên Đại học Luật TPHCM, chuyên ngành Luật Kinh tế.

– 1999 – 2002: học viên cao học Đại học Luật TPHCM, chuyên ngành Luật Kinh tế.

– 2008 – 2014: nghiên cứu sinh luận án Tiến sĩ tại Đại học Luật TPHCM, chuyên ngành Luật Kinh tế.

3. Quá trình công tác

– 1996 – 1998: Giảng viên, công tác tại Khoa Luật Dân sự, trường Đại học Luật TPHCM.

– 1998 – 2000: Chuyên viên khối văn phòng, công tác tại ĐHQG TPHCM.

– Chuyên viên công tác tại Khối Văn phòng ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

– 2001 – nay: Giảng viên, công tác tại Khoa Luật Kinh tế, trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế, khoa Luật Kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM.

Ngoài ra, trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu, công tác, tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị còn tham gia tư vấn pháp luật kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước, cố vấn pháp luật đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thành tích đạt được

04 đề tài Nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu:

– “Hoàn thiên pháp luât về quản lý doanh nghiệm nhà nước trên địa bàn TPHCM” (2005, Thành viên thực hiện, đã nghiệm thu tại ĐH Kinh tế TPHCM)

– “Hoàn thiên quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo Luât doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (2008, Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu tại ĐH Kinh tế TPHCM)

– “Thực tiễn thi hành Luât kinh doanh bất động sản tại Việt Nam” (2009, Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu tại ĐH Kinh tế TPHCM)

– “Đánh giá thủ tục thành lâp, tổ chức lại và giải thể doanh nghiêp tại Việt Nam” (2014, Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu tại ĐH Kinh tế TPHCM)

02 giáo trình đã phát hành

– “Giáo trình Luât Kinh tế” (2011, thành viên ban biên soạn)

– “Giáo trình Pháp luât đại cương” (2010, thành viên ban biên soạn)

Các bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học

– “Kiến nghị khắc phục các bất cập trong văn bản thi hành Luật Doanh nghiệp 2005” (Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 33 (118), 03/2008)

– “Tác động của PLDN đến tiến trình cải cách TTHC trong năm 2010” (Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 10 (195), 05/2011)

– “Quy định về vốn pháp định trong thành lâp doanh nghiệp tại Viêt Nam dưới góc nhìn so sánh” (Tạp chí Luật học, 10/2011)

– “Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam: Nhìn từ khía cạnh pháp lý qua báo cáo của Ngân hàng thế giới” (Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 279, 07/2011)

– “Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trong chặng đường 10 năm hội nhâp kinh tế quốc tế” (Tạp chí Luật học, số 135)

– “Thực trạng pháp luât về giấy phép kinh doanh” (Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 04 (236), 02/2013)

5. Diễn giả chương trình Tư vấn Pháp luật trong kinh doanh

Tham gia chương trình Tư vấn Pháp luật trong kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội được chuyên gia đầu ngành – Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị cập nhật những thông tin pháp luật mới nhất, cách áp dụng chính xác nhất. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị những thắc mắc và tham gia tư vấn 1 – 1 với chuyên gia trong tinh thần thoải mái, thân thiện, gần gũi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Tư vấn Pháp luật trong kinh doanh, bạn gọi ngay hotline 0901 286 067. MEET luôn sẵn sàng giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc.

Để lại email, MEET sẽ gửi bạn thông tin về chương trình tư vấn mới nhất.

Thông tin liên hệ:

Website: phapluatkinhdoanh.com

Email: nguyennghia@meet.edu.vn

Hotline: 0901 286 067

Address: Lầu 6, 12 – Hòa Bình, An Cư, Ninh Kiều, TP Cần Thơ